مرغداری‌های محدوده‌ بوستان جوان تغییر کاربری داده شود
مرغداری‌های محدوده‌ بوستان جوان تغییر کاربری داده شود
رئیس شورای شهر قم گفت: ظرفیتی در اطراف بوستان جوان داریم که مرغداری‌هایی در این مناطق وجود دارد که اگر به لحاظ مالکیت مشکلی نباشد تغییر کاربری صورت گیرد و وضعیت فعلی بوستان تغییر یابد تا شاهد رشد و نمو ظرفیت مغفول در این منطقه از شهر باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، عبدالله جلالی در یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه بلوار پیامبر اعظم یک سرمایه نهفته در شهر قم است اظهار کرد: باید با استفاده از این ظرفیت سرمایه‌هایی که مصرف شده به نفع مردم بازگردد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نقش جهاد کشاورزی را در تمام جلسات استانی مشهود می‌بینیم که قابل تقدیر است تصریح کرد: در حریم شهر کشت انواع صیفی‌جات را داریم و ضرورت دارد نظارت مستمر بر آنها انجام شود.

رئیس شورای شهر قم گفت: ظرفیتی در اطراف بوستان جوان داریم که مرغداری‌هایی در این مناطق وجود دارد که اگر به لحاظ مالکیت مشکلی نباشد تغییر کاربری صورت گیرد و وضعیت فعلی بوستان تغییر یابد.