اجرای طرح‌های زیست محیطی برای کنترل ریزگردها
اجرای طرح‌های زیست محیطی برای کنترل ریزگردها
بختیاری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طرح‌های زیست محیطی مربوط به ریزگردها گفت: روزهای پاک شهر بیشتر از قبل شده اما همچنان تهدید وجود دارد و بخش‌هایی از استان منابع اصلی وجود و ایجاد ریزگرد هستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن بختیاری عصر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به حوزه‌های همکاری بین جهادکشاورزی و شهرداری اظهار کرد: در بعضی موضوعات نیاز به همکاری بیشتری است و در برخی مسائل نیز اشتراک منافع وجود دارد و باید هم‌فکری شود.

وی اصلاح انهار کشاورزی را یکی از اقدامات مطلوب مشارکتی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه اقدام مثبتی صورت گرفت و انهار داخل شهر بهسازی شد.

نایب‌ رئیس شورای اسلامی شهر قم همکاری بین مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان‌ پارک‌های شهرداری را ضروری دانست و افزود: غذای سالم بحث اساسی امروز کشور ما است که در این زمینه برنامه مشخصی در کشور وجود ندارد و استفاده از کودها و داروهای نامناسب مشکلساز شده است.

وی با اشاره به طرح‌های زیست محیطی مربوط به ریزگردها تصریح کرد: روزهای پاک شهر بیشتر از قبل شده اما همچنان تهدید است و بخش‌هایی از استان منابع اصلی وجود و ایجاد ریزگرد هستند که نقش اساسی در کنترل آنها را طرح‌هایی در راستای وظایف جهاد و منابع طبیعی ایفا می‌کنند.