هیئت های اندیشه ورز یاری دهنده مدیریت شهری هستند
هیئت های اندیشه ورز یاری دهنده مدیریت شهری هستند
بختیاری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در اتاق فکر شورای شهر قم اظهار داشت: این کارگروه‌ها می‌توانند دستور کار را یا از جانب شورا یا به صورت طرح‌ در دستور کار قرار داده و نظارت کارشناسی ارائه دهند و در واقع یاری دهنده مدیریت شهری باشند.

حسن بختیاری ظهر امروز در نخستین جلسه هیئت اندیشه ورز شورای شهر قم که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، با اشاره به اهداف شکل‌گیری این جلسات اظهار داشت: هدف‌گذاری این مجموعه استفاده از ظرفیت نخبگان استان برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون شوراها، شناخت مسائل، ظرفیت‌ها، مشکلات و دریافت پیشنهاد جز وظایف شوراها بوده و ما نیازمند حلقه اتصال کامل با مردم و نخبگان هستیم، افزود: متأسفانه در کشور و استان‌ها این حلقه زیاد شکل نگرفته است.

نائب رئیس شورای شهر قم استفاده از پیشنهادات و به کاری گیری مشارکت‌ها را از وظایف شوراها دانست و ابراز کرد: مشارکت‌ها در نظام تصمیم‌گیری تعریف می‌شود که در برخی از شورایاری‌ها به صورت انتخابی یا انتصابی این موضوع شکل‌گرفته است.

وی با تأکید بر نقش شورایاری‌ها در شهرها خاطرنشان کرد: در دوره چهارم، شورای شهر به دنبال تشکیل شورایاری در شهر قم بود که به علت برخی موانع و مشکلات این اتفاق رخ نداد که به نظر می‌رسد اتاق‌های فکر باید کمک‌کننده مدیریت شهری باشند.

بختیاری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف در اتاق فکر شورای شهر قم تصریح کرد: این کارگروه‌ها می‌توانند دستور کار را یا از جانب شورا یا به صورت طرح‌های خودشان در دستور کار قرار داده و نظارت کارشناسی ارائه دهند.

وی با تأکید بر نقش بانوان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های شورای شهر عنوان کرد: مدیریت شهری حجم عظیمی از فعالیت‌ها را داشته که بخشی از فعالیت‌ها بر عهده شهرداری است و امروزه شهرداری از فعالیت‌های صرف معماری، خدماتی، عمرانی و شهرسازی خارج‌شده‌اند هرچند این روند با کندی روبروست.

نائب رئیس شورای شهر قم ادامه داد: انتظارات مردم از شهرداری و شوراها فراتر از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی است هرچند شفافیت و قاطعیت در قوانین شوراها وجود ندارد و این کار شهرداری‌ها را برای مدیریت یکپارچه شهری با مشکل روبرو کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و چشم‌اندازهای شهر قم برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۱۴ اظهار داشت: هدف‌گذاری‌ها در این زمینه انجام‌شده ولی با کندی روبرو است.