جایگاه پژوهش در شهرداری قم متناسب با رتبه آن در بین کلانشهر ها نیست
جایگاه پژوهش در شهرداری قم متناسب با رتبه آن در بین کلانشهر ها نیست
جلالی با اشاره به اینکه رتبه شهرداری قم در بین شهرداری ها بالاترین و همتراز شهرداری تهران است، اظهار داشت: متاسفانه جایگاه مرکز پژوهش ها در چارت سازمانی شهرداری قم بسیار پایین تر از دیگر کلانشهرها می باشد و ضرورت دارد جهت ارتقا مرکز پژوهش تلاش شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم عبداله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر در بازدید از گروه پژوهش و مطالعات کاربردی و اداره بهبود روشها و مدیریت عملکرد شهرداری گفت : پژوهش، مطالعات و تحقیقات در همه امور مخصوصاً حوزه مدیریت شهری دارای جایگاه ویژه ایست و قطعاً شورا نیز تاکید دارد که در همه امور به خصوص در راستای ایجاد بهره وری، کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، بهبود عملکرد و ارائه خدمات مطلوب تر مطالعات و پژوهش صورت پذیرد.

جلالی ادامه داد : شهرداری بایستی جهت هدایت موضوع پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مدیریت شهری در راستای نتایج موثرتر مطالعات با دانشگاه ها ارتباط و تعامل مناسبی برقرار نماید.

وی گفت: انتظار داریم شورای شهر در جریان نتایج مطالعات و پژوهش ها قرار گیرد تا شورا نیز با استفاده از آن در کمیسیونهای تخصصی در تصمیم گیری، بودجه بندی، برنامه ریزی و سیاست گذاری موفق ترعمل نماید.

جلالی اظهار داشت : یکی از حوزه هایی که شهرداری بایستی بصورت ویژه مورد توجه قرار دهد بهبود روشها و خدمات رسانی می باشد که مطمئناً یکی از موضوعاتی است که شهروندان را در شهرداری با چالش جدی مواجه نموده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم اذعان داشت: رتبه شهرداری قم در بین شهرداری ها بالاترین و همتراز شهرداری تهران است ولی متاسفانه جایگاه مرکز پژوهش ها در چارت سازمانی شهرداری قم بسیار پایین تر از دیگر کلانشهرها می باشد و ضرورت دارد جهت ارتقا مرکز پژوهش تلاش شود.
جلالی گفت : نگاه مدیران شهرداری در حوزه پژوهش و مطالعات بایستی نگاه عملیاتی و اجرایی باشد تا این مطالعات بازخورد و نتیجه موثری داشته باشد.