مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم و هفتم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۱۴۴۴۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تمدید مهلت مندرج در تبصره۴ ماده٢۶ تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سال١٣٩٨ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۶۰۱۸۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ موضوع اخذ مجوز اصلاح مصوبه شماره۶٢٧٠ مورخ ١٩/٨/٩٧ در خصوص تمدید مجدد گواهی ٣ ساله تجاری برای املاک پردیسان ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۱٫موارد ۱و۲و۴و۵ مصوبه ۶۲۷۰ مورخ ۱۹/۰۸/۹۸ به قوت خود باقی است.
۲٫در خصوص بند سوم مصوبه ، صدور مجوز تجاری موقت برای ساختمان هایی که عدم خلاف ۹۰% دارند امکان پذیر است.
۳٫صدور مجوز تجاری برای کلیه پلاک هایی که در شوارع کمتر از ۱۴ متر قرار داشته و به نحوی از انحاء مثل وجود فضای سبز به شارع اصلی مشرف هستند بر اساس ستاره دوم تبصره ذیل ردیف ۷ از بند الف تعرفه عوارض عمل گردد.
۴٫صدور مجوز موقت تجاری سالیانه صادر می گردد.
۵٫مصوبه فوق تا پایان سال ۹۹ اعتبار خواهد داشت.