ساز و کار نصب تابلوهای هدایت مسیر در قم تغییر می‌کند
ساز و کار نصب تابلوهای هدایت مسیر در قم تغییر می‌کند
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اخذ مجوز تعرفه نصب و بهای خدمات تابلوهای راهنمای مسیر گفت: این مورد در رابطه با تابلوهای بهداشتی و درمانی، ارگان‌ها و ادارت دولتی، مکان‌های آموزشی و عام‌المنفعه، مراکز تفریحی و ورزشی و همچنین مراکز خصوصی مانند رستوران‌ها و تالارها اجرایی می‌شود که هرکدام ساز و کار و سهمیه خاص خود را دارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم،روح اله امرالهی در یکصد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که عصر دوشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد با اشاره به لایحه تعرفه نصب و بهای خدمات تابلوهای راهنمای مسیرها گفت: تابلوهای راهنمایی و رانندگی در حیطه مأموریت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز تعریف شده است، که بر این مبنا کلیه تابلوهای مسیر در حیطه فعالیت این سازمان است.

امرالهی با اشاره به اخذ مجوز تعرفه نصب و بهای خدمات تابلوهای راهنمای مسیر گفت: این مورد در رابطه با تابلوهای بهداشتی و درمانی، ارگان‌ها و ادارت دولتی، مکان‌های آموزشی و عام‌المنفعه، مراکز تفریحی و ورزشی و همچنین مراکز خصوصی مانند رستوران‌ها و تالارها اجرایی می‌شود که هرکدام ساز و کار و سهمیه خاص خود را دارند.

روح‌الله امراللهی ادامه داد: در بین موارد مذکور صرفاً از مراکز خصوصی مانند تالارها و رستوران‌ها و مراکز تفریحی و ورزشی سالانه به ازای هر مترمربع بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان عوارض دریافت می‌شود.

وی بیان کرد: تشخیص و تأیید نصب تابلوهای فوق با کمیته فنی و اجرایی سازمان ترافیک شهرداری است، همچنین این رویه در پروژه‌های شهرداری که در مشارکت پروژه کمتر از ۵۰ درصد باشد مانند بند ۵ عمل شده و در صورتی‌ که سهم شهرداری بیشتر از ۵۰ درصد باشد طبق بند ۴ عمل می‌شود.

رئیس کمیسیوه عمران و حمل و نقل شورای شهر ادامه داد: تابلوهای اماکن بهداشتی و درمانی شامل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها حداکثر مجاز به نصب چهار تابلو، ارگان‌های دولتی حداکثر ۳ تابلو، مکان‌های آموزشی حداکثر ۲ تابلو، مراکز تفریحی حداکثر تابلو و مراکز خصوصی نیز حداکثر ۲ تابلو در صورت تصویب مجاز به نصب تابلو هستند.

امرالهی، با بیان اینکه تابلوهای مسیر اماکن بهداشتی، ارگان‌های دولتی و مکان‌های آموزشی از پرداخت عوارض معاف هستند گفت: تابلوهای مسیر مراکز تفریحیو مراکز خصوصی از جمله تابلوهایی است که مشمول پرداخت عوارض می‌شوند.

وی اذعان کرد: عوارض دریافتی از این تابلوهای شامل هزینه ساخت و اجرا و همچنین ۳۰ درصد حق نظارت سازمان است.