منطقه امامزاده ابراهیم نیازمند نگاه متفاوت مدیریت شهری
منطقه امامزاده ابراهیم نیازمند نگاه متفاوت مدیریت شهری
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اخذ مجوز آماده‌سازی اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان تأکید کرد: در آماده‌سازی این اراضی عدالت اجتماعی رعایت نشده و سهمی برای منطقه محروم و نیازمند شاه ابراهیم در نظر گرفته نشده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم حسن طلایی گفت: نیاز به بازآفرینی شهری در اطراف خیابان امامزاده شاه ابراهیم به‌شدت احساس می‌شود، ساکنان این منطقه از معضلات اجتماعی و شهرسازی رنج می‌برند.

وی گفت: با توجه به اینکه تملک یکی از مشکلات اجرای پروژه‌ها می باشد که واگذاری اراضی ۴۸ هکتاری مشکل نوسازی و تملک بافت های فرسوده شهر قم را مرتفع سازد اما متاسفانه در تخصیص اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان عدالت اجتماعی رعایت نشده و سهمی برای منطقه محروم و نیازمند و بافت فرسوده امامزاده ابراهیم تخصیص نیافته است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد : نیاز به بازآفرینی شهری در محدوده امامزاده ابراهیم به شدت احساس می شود و ساکنان این منطقه از معضلات اجتماعی و شهرسازی زیادی رنج می برند که امیدواریم کمیته سه نفره سهمی هم برای احیای بافت فرسوده منطقه امامزاده ابراهیم در نظر گیرند