مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدودومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۱۵۴۹۲ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نامگذاری ۱۲ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در صد و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ لیست (ممهور به مهر شورا)، مستند به قانون شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.