شائبه تبعیض در صدور مجوزهای کاهش عوارض‌ها
شائبه تبعیض در صدور مجوزهای کاهش عوارض‌ها
حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم با انتقاد از رویه نادرست در موارد کاهش عوارض عنوان کرد: کاهش عوارض به عنوان موردی شائبه تبعیض را برای شهروندان ایجاد می‌کند که باید برای آن سازوکار مناسبی اندیشیده شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، عضو شورای شهر قم  با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌ای برای اعمال تخفیفات و کاهش عوارضات اضافه کرد: کمیته‌ای مشترک از شهرداری و شورای شهر باید تشکیل‌شده تا بر اساس محورها و شاخص‌های مشخص و با قدرت تصمیم‌گیری به شهروندان تخفیفی ارائه کنند.

وی هدف از تشکیل این کمیته را جلوگیری از تبعیضات بین مردم دانست و افزود: این کمیته بر اساس موارد خاص و بر اساس شاخص‌ها تصمیم‌گیری می‌کند ولی باید بازهم نظر شورا در این زمینه گرفته شود ولی می‌توان از محل ماده ۱۷ که در حوزه شهردار بوده بدون در نظر گرفتن لوایح این موارد را مرتفع کرد.

امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر نیز در این زمینه گفت: قانون چارچوب اصلی این تحفیفات و عوارض‌ها را مشخص کرده است و باید موارد به صورت کلی و نه موردی و شخصی مورد بررسی قرار گیرد.