شهرداری نسبت به راه اندازی شهر بازی ۷۲ تن اقدام نماید
شهرداری نسبت به راه اندازی شهر بازی ۷۲ تن اقدام نماید
طلایی با اشاره به پایین بودن سرانه مراکز تفریحی در قم اظهار داشت: وجود مراکز تفریح و با نشاط در کاهش آسیب های اجتماعی اثرگذار است و شهر بازی 72 تن در قم به هر دلیلی كه متوقف شده باید مشكلات آن هر چه سریع تر مرتفع و شهرداری با جذب سرمایه گذار نسبت به نصب دستگاهها و تجهیزات جدید اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلایی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم گفت: با وجود حل مشکل معارض، شهرداری راه اندازی شهربازی ۷۲ تن را به فراموشی سپرده و تنها به فکر راه اندازی شهر بازی بوستان غدیر است در حالیکه موقعیت جغرافیایی شهر بازی ۷۲ تن می تواند به خوبی مناطق دو،شش و سه شهر قم را با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر که مطابق جمعیت یک شهر است، پوشش می دهد.

طلایی افزود: با وجود جمعیت جوان و حضور فراوان گردشگر درشهر قم نیاز به راه اندازی مراکز تفریحی، گردشگری را درکنار مراکز مذهبی و زیارتی در راستای ماندگاری بیشتر گردشگران بیش از پیش می طلبد ولی متاسفانه در این چند ساله شاهد تعطیلی شهر بازی سالاریه و ۷۲ تن بوده ایم.

وی تاکید کرد: وجود مراکز تفریح و با نشاط در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اثرگذار است و شهر بازی ۷۲ تن در قم به هر دلیلی که متوقف شده باید مشکلات آن هر چه سریع تر مرتفع و شهرداری با جذب سرمایه گذار نسبت به نصب دستگاهها و تجهیزات جدید اقدام نماید.