اقدامات شهرداری در الکترونیکی‌سازی خدمات کلید می‌خورد
اقدامات شهرداری در الکترونیکی‌سازی خدمات کلید می‌خورد
بختیاری برنامه‌ریزی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند را مهم دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده کارهای شهرداری از طریق سامانه‌های الکترونیکی و وب‌سایت شهرداری به صورت غیرحضوری انجام شود تا مردم با مشکلات کمتری مواجه باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری یکی از انتظارات مردم و مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر زمینه‌سازی برای تحقق شهر هوشمند دانست و گفت: این کار نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است و شهرداری در طول سال‌های گذشته پیگیری‌هایی را در این زمینه داشته اما ما عقب‌تر از حد مطلوب هستیم.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم برنامه‌ریزی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند را یادآور شد و افزود: برنامه‌ریزی شده کارهای شهرداری از طریق سامانه‌های الکترونیکی و وب‌سایت شهرداری به صورت غیرحضوری انجام شود تا مردم با مشکلات کمتری مواجه باشند.

بختیاری با بیان اینکه ظرف یکی دو ماه آینده نخستین اقدامات شهرداری در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی کلید می‌خورد، تصریح کرد: این اقدامات بستری برای توسعه خدمات الکترونیکی و تحقق شهر هوشمند را در قم ایجاد خواهد کرد.