لزوم اعتماد به بخش خصوصی در مشارکت مدیریت شهری
لزوم اعتماد به بخش خصوصی در مشارکت مدیریت شهری
بختیاری تغییر نوع نگارش قراردادها را یکی از راهکارهای رسیدن به منافع مطلوب در واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ نوع نگارش در مورد چگونگی واگذاری در مزایده و مناقصه در شهرداری به‌صورت پیش‌نویس وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری در جلسه بررسی واگذاری مالکیت تعدادی از اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی به بخش خصوصی و حقوقی که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی اظهار داشت: نمی‌توانیم به علت نقص قوانین و تجربیات گذشته از مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری جلوگیری کنیم.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم تغییر نوع نگارش قراردادها را یکی از راهکارهای رسیدن به منافع مطلوب در واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی دانست و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ نوع نگارش در مورد چگونگی واگذاری در مزایده و مناقصه در شهرداری به‌صورت پیش‌نویس وجود دارد.

بختیاری با بررسی عوامل تأثیرگذار در عدم پایبندی بخش خصوصی در نگهداری اتوبوس‌ها ادامه داد: بخشی از مشکلات امروز سازمان اتوبوسرانی با بخش خصوصی مربوط به عدم پایبندی دولت و شهرداری در پرداخت سهم خود در قراردادها است.

وی لازمه رسیدن به عملکرد مطلوب در حوزه حمل‌ونقل عمومی را تعهد همه طرفین به قرارداد دانست و عنوان کرد: وقتی دولت و شهرداری قادر به پرداخت سهم خود نیست، نمی‌توانیم از راننده و شرکت خصوصی توقع ارائه خدمات مطلوب به مردم را داشته باشیم.