عدم توانایی شرکت‌های خصوصی در تأمین استانداردهای سازمان اتوبوسرانی
عدم توانایی شرکت‌های خصوصی در تأمین استانداردهای سازمان اتوبوسرانی
اخوان حضور و مشارکت همه شرکت‌ها فعال در سطح کشور را طرح واگذاری مالکیت تعدادی از اتوبوس های ناوگان قم را لازم دانست و گفت: در حال حاضر شرکت‌های موجود در شهر قم قادر به تأمین منافع و استانداردهای سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم نیستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مجید اخوان در جلسه بررسی واگذاری مالکیت تعدادی از اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی به بخش خصوصی و حقوقی که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، اظهار داشت: این طرح نیازمند بررسی بیشتر و نگاه کارشناسی دقیق‌تر است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تشریح دغدغه‌های اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر اسلامی در حفظ اموال عمومی، افزود: باید تمام ابعاد این واگذاری در جهت حفظ اموال عمومی دیده‌ شده و به دغدغه‌های کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر اسلامی پاسخ داده شود.

اخوان ادامه داد: نباید اجازه دهیم مشکلات دوره‌های قبل دوباره در واگذاری‌های جدید تکرار شده و توان سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات مطلوب به مردم را بگیرد.

وی حضور و مشارکت همه شرکت‌ها فعال در سطح کشور را در این طرح لازم دانست و گفت: در حال حاضر شرکت‌های موجود در شهر قم قادر به تأمین منافع و استانداردهای سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم نیستند.

عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: واگذاری بخشی از مالکیت اتوبوس‌ها نیازمند مشارکت شرکت‌های خصوصی با توان مالی و قدرت مدیریت بالا است.