وضعیت ایده آلی در اصلاح بافت فرسوده در قم نداریم
وضعیت ایده آلی در اصلاح بافت فرسوده در قم نداریم
امرالهی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهرقم اظهار داشت: افرادی که در زمینه ساخت و ساز ورود پیدا می کنند به صورت ناخواسته ترغیب می شوند در بافت هایی که زمین خالی است فعالیت کنند و علاقه‌ای برای ساخت در بافت های قدیمی و فرسوده ندارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، روح الله امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: ۱۷۰۰هکتار از محدوده شهر قم مشمول بافت فرسوده قم است، بخش های از این بافت توسط اداره کل راه و شهرسازی و بخش بیشتری توسط شهرداری قم مورد مطالعه قرار گرفته و در زمینه های مختلف از جمله ساماندهی و بهسازی طراحی شده است، بخشی از این مطالعات صورت گرفته در بافت تاریخی شهر بوده که بحث مرمت شهری مطرح بوده است.

وی گفت: تشویق هایی از جنبه های مختلف از جمله عوارض ساخت در ادوار مختلف در نظر گرفته‌شده است از جمله شورای اسلامی شهر به دنبال این است که مجدداً بحث قیمت های منطقه ای که با افزایش روبرو بوده است را تا حدود زیادی در محدوده ۱۷۰۰ هکتار بافت فرسوده شامل معافیت های مالیاتی شود که این مسئله به زودی تصویب می شود که ساختمانی که در سال های قبل از ۱۳۷۲ احداث شده اند که شامل این معافیت‌ها می شوند.

امراللهی افزود: دولت هم وام هایی را پیش بینی کرده است که از طریق بانک مسکن پرداخت می شود که در ادوار مختلف این وام ها پرداخت شده است اما با وجود همه این تمهیدات وضعیت ایده آلی در اصلاح بافت فرسوده قم نداشته ایم زیرا که تجدید بنا نسبت به ساخت بنا در یک زمین خالی بسیار کار پردردسری‌تری است به همین خاطر نوعاً افرادی که در زمینه ساخت و ساز ورود پیدا می کنند به صورت ناخواسته ترغیب می شوند در بافت هایی که زمین خالی است فعالیت کنند و علاقه‌ای برای ساخت در بافت های قدیمی و فرسوده ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم افزود: با وجود همه این معافیت های که اعمال می شود در عمل در بافت های فرسوده اتفاق ایده آلی رخ نمی دهد و یک نارضایتی نسبی وجود دارد.

وی تأکید کرد: تقریباً تمام هسته مرکزی شهر قم شامل بافت فرسوده می شود بافت فرسوده به دلیل محدودیت شبکه معابر محدودیت عملیاتی و ساختمانی ایجاد می کند و برخی از هزینه های اجرایی و زمان ساخت و ساز را زیاد می کند به همین خاطر کمتر مورد استقبال قرار می گیرد.