ورود شهرداری به پروژه فرودگاه بدون اخذ مالکیت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد
ورود شهرداری به پروژه فرودگاه بدون اخذ مالکیت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد
مهندس امرالهی با اشاره به واگذاری شهر فرودگاهی به شهرداری قم اظهار داشت: هرچقدر سرمایه‌گذاری پایدار برای شهرداری داشته باشیم گام مثبتی است اما نوع سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که در ادامه فرآیند شهرداری با ابهام و مشکلاتی روبرو خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، روح‌الله امراللهی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری به ریاست حسن بختیاری برگزار شد، به بحث واگذاری شهر فرودگاهی به شهرداری قم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه هرچقدر سرمایه‌گذاری پایدار برای شهرداری داشته باشیم گام مثبتی است اظهار کرد: اما بحث فرودگاه خارج از حریم شهر است و نوع سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که اگر مالکیت برای شهرداری شود ورود با ابهام و مشکلات بعدی نخواهد بود.

وی با اشاره به نقاط ابهام‌انگیز بحث واگذاری شهر فرودگاهی به شهرداری خاطرنشان کرد: میزان حمایتی که از دولت می‌گیریم چقدر است و چقدر سهم به شهرداری می‌رسد که این موارد باید به درستی مشخص شود.

محسن محرری نیز در این جلسه با بیان اینکه اصل این کار کمک به مشکل و رفع معضل و قفل فرودگاه است تا شهرداری نقشی در بازشدن گره موجود داشته باشد تصریح کرد: ۵۰ میلیارد دولت تامین شده تا بتوان آن را برای مطالبات فرودگاه هزینه کرد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف پروژه فرودگاه و شهر فرودگاهی قم و مشکلاتی که با خلع سرمایه‌گذار به وجود آمده است گفت: دولت اصل پول را داده و ما به ازای آن باید تعهدات را تامین کنیم.