لایحه تفریغ بودجه سال ۹۷ چهار سازمان شهرداری قم به تصویب رسید
لایحه تفریغ بودجه سال ۹۷ چهار سازمان شهرداری قم به تصویب رسید
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به بررسی لایحه تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری گفت: لایحه تفریغ بودجه سال ۹۷ چهار سازمان پایانه‌های مسافربری، زیباسازی، کشتارگاه‌ها و مدیریت پسماند قم، به تصویب اعضای این شورا رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به بررسی لایحه تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری گفت: ادغام سازمان‌های شهرداری به‌منظور کاهش هزینه‌ها، چابک سازی مجموعه و افزایش بهره وری ضروری است.

مجید اخوان ادامه داد: برخلاف سازمان زیباسازی و پایانه‌ها که با بدهی انباشته مواجه هستند سازمان‌های کشتارگاه و مدیریت پسماند شهرداری باصرفه جویی در هزینه‌های عملکرد بودجه‌ای آن‌ها در سال ۹۷ با سود همراه بوده است.

وی با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان کشتارگاه‌ها گفت: باوجوداینکه میزان کشتار دام در کشتارگاه‌های شهرداری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با کاهش مواجه بود، روند کاهش کشتار دام در سال ۹۷ نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت ادامه داشت.

وی ادامه داد: میزان کشتار در کشتارگاه‌های قم در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، حدود ۲۰ درصد کاهش داشت که این موجب شده درآمدهای این سازمان نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده کمتر باشد.

اخوان در ادامه با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت پسماند گفت: میزان تفکیک از مبدأ به هشت درصد افزایش‌یافته است که این موجب شده تا عملکرد سازمان مدیریت پسماند قابل‌قبول باشد.

لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سازمان پایانه‌های شهرداری بااعتبار ۴۰ میلیارد ریال و همچنین لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سازمان زیباسازی از حیث درآمد با رقم وصولی قطعی ۶۳ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال ازجمله لوایحی بود که اعضای شورای اسلامی شهر قم موافقت خود را با آن‌ها اعلام کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر قم در این جلسه همچنین به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان کشتارگاه از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۴۸ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال و لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت پسماند نیز رای مثبت دادند.