دولت بودجه کافی در جهت احیای بافت های تاریخی و نوسازی بافت های فرسوده ندارد
دولت بودجه کافی در جهت احیای بافت های تاریخی و نوسازی بافت های فرسوده ندارد
امرالهی رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد:دولت بودجه کافی در جهت احیای بافت های تاریخی و نوسازی بافت های فرسوده ندارد و حضور بخش خصوصی و مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در این امر دارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، روح الله امراللهی شامگاه چهارشنبه در نخستین گفتمان مدیریت شهری در حوزه محدوده مصوب بافت تاریخی شهر قم، عنوان کرد: بافت تاریخی و کهن دارای شاخصه ها و ویژگی هایی است که آن را از بافت فرسوده و ناکارآمد جدا می کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود:عناصر کالبدی مهمی،هویت بافت تاریخی را شکل می دهد و تعریف مناسبی از این نوع بافت وجود دارد.
وی اظهار کرد: هر اثر معماری فاخر بر جای مانده از تاریخ که اصیل و بیان گر دوره ای از تاریخ است را بافت تاریخی می نامیم.
امراللهی بیان کرد: قانون حمایت از بافت های تاریخی در ۱۷ ماده به ماهیت حقوق مالکان و تکلیف دستگاه اجرایی به تامین نیازها و اقدامات جبرانی برای محدودیت های اعلام شده می پردازد.
وی اظهار کرد:در قم بیش از ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که بخشی از آن بافت تاریخی به شمار می رود، ولی در حال حاضر وضعیت بهسازی و احیای بافت های تاریخی قم،هنوز مطلوب نیست.
وی گفت: باید برای بافت تاریخی حریم و احترام قائل باشیم و به احیای این بافت های تاریخی قبل از تخریب کامل، توجه کنیم؛ در احیای بافت های تاریخی می توان از تجربیات شهرهای دیگر استفاده کرد تا بتوان تناسبی جذاب میان بافت های تاریخی در کنار سایر بافت ها به وجود آورد.
وی اظهار کرد: نباید مرمت ها به گونه ای باشد که در بلند مدت از پایداری و ثبات برخوردار نباشد و استحکام لازم را نداشته باشد.
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد:دولت،بودجه کافی در جهت احیای بافت های تاریخی و نوسازی بافت های فرسوده ندارد و حضور بخش خصوصی و مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در این امر دارند.
وی گفت:گاهی بافت های تاریخی دارای ارزشهای فرهنگی و یا خاطرات ارزشمندی است که باید از آن صیانت شود و در مدیریت شهری برای آن برنامه داشت.