محسن محرری با اشاره به آتش سوزی اخیر در بازار کهنه قم، اظهار داشت: چندین گاراژ در این محدوده قرار دارد که همه آنها ناایمن هستند و توسط آتش نشانی مکرر تذکرات داده شده است، آتشنشانان باید دائما از محل های ناایمن بازدید بعمل آورده و تذکرات لازم را بدهند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: چند هفته پیش در کمیسیون خدمات شهری در خصوص همین مورد یعنی تجمع چوب در محوطه این مکان جلسه داشتیم و قرار شد اخطارها و تذکرات داده شود و اگر ظرف مدت معینی مسئله ایمنی درست نشد کل لوازم جمع آوری شود که این اتفاق در مهلت اخطارها رخ داد.

محرری بیان داشت: به طور کلی وظیفه سازمان آتش نشانی است تا از محل هایی که احتمال وقوع خطر وجود دارد بازدیدهای دوره ای داشته باشند و موارد ناایمن را به کسبه و مالکین اطلاع و تذکر کتبی هم برای رفع خطر داده شود.

وی عنوان داشت: در خصوص ایمنی اماکن و محل هایی که احتمال وقوع خطر وجود دارد مردم هم باید توجه داشته باشند و همکاری های لازم را انجام دهند.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایمنی پاساژ قدس و پارکینگ طبقاتی زائر، خاطرنشان کرد: در خصوص ایمنی پاساژ قدس هم باید دوباره اخطار ها و تذکرات کتبی برای ساماندهی سیم ها و موارد دیگر داده شود.

محرری در ادامه به ایجاد ورودی دوم پارکینگ زائر از سمت پل علیخانی اشاره و عنوان داشت: طرح دسترسی دوم به پارکینگ زائر تصویب شده است؛ برای پارکینگ زائر رمپ ورودی دومی از سوی پل علیخانی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: بودجه این طرح در شورا تصویب شده است اما به دلیل مسائل ترافیکی اجرای این طرح به تاخیر افتاده است و امیدواریم در نیمه دوم سال جاری این ورودی ایجاد شود که از این ورودی خودروهای بزرگ آتش نشانی هم می توانند تردد کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: بعضی از موارد خارج از اختیار کسبه است مانند مجموعه هایی که در بازار قرار دارد و یا برخی پاساژ ها که فردی آنجا را ساخته و واگذار کرده است و از طرفی هم موقعیت مجموعه های این چنینی در جایی است که دسترسی به سختی انجام می شود که باید تصمیمات لازم انجام شود.

محرری با اشاره به دسترسی آتش نشانان به بافت های فرسوده، گفت: آتش نشانان در برخی محل ها اقدام به نصب شیرهایی مخصوص کرده اند تا در هنگام وقوع اتفاق از آنها استفاده شود.

وی در ادامه گفت: از اقدامات خوب در این زمینه توسعه و افزایش ایستگاه های آتش نشانی در قم می‌باشد که در چند سال اخیر استان در این زمینه پیشتاز بوده است البته در خصوص تجهیزات آتش نشانی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است به عنوان مثال در هفته گذشته خرید یک دستگاه خودرو نجات به قیمت ۵میلیارد تومان را به مناقصه گذاشتیم و یا در سال های قبل یک دستگاه نردبان مرتفع که در قم نداشتیم خریداری شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: ارتقا کمی و کیفی تجهیزات آتش نشانی در دستور کار شورا قرار دارد و همچنین آتشنشانان باید دائما از محل های ناایمن بازدید بعمل بیاورند و تذکرات لازم را بدهند.