در حفاظت از ابنیه، دستگاه‌های مسئول و استان اقدامی را انجام نمی‌دهند
در حفاظت از ابنیه، دستگاه‌های مسئول و استان اقدامی را انجام نمی‌دهند
مسگری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: عوامل شهرداری در اطفاء حریق بازار کهنه آسیب دیدند و آن را مهار کردند اما باید استاندار قم به این موضوع ورود پیدا کند و همه را پای میز بیاورد و جوابگو باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ورود شورای اسلامی شهر قم به موضوع بازار کهنه در سال‌های گذشته، گفت: اگر در گذشته، ما در بحث ساماندهی میدان کهنه ورود نکرده بودیم، ابعاد این حادثه بیش از این‌ها بود، در حال حاضر هم باز عوامل شهرداری در اطفاء حریق این حادثه آسیب دیدند و آن را مهار کردند اما باید استاندار قم به این موضوع ورود پیدا کند و همه را پای میز بیاورد و جوابگو باشند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: اگر هر اقدامی قرار باشد در این مکان انجام شود، فریادِ وا میراثا بلند می‌شود ولی در حفاظت از ابنیه، دستگاه‌های مسئول و استان،‌ اقدامی را انجام نمی‌دهند، باید این ماجرا جمع شود و میراث فرهنگی احساس مسئولیت کند.

مسگری تصریح کرد: ما هم در پی ایجاد راسته فرهنگی شامل بازار و میدان کهنه و مسجد جامع بودیم که میراث فرهنگی باید به‌عنوان متولی اصلی ورود پیدا کند و مدیریت شهری آمادگی دارد تا هر کاری لازم است انجام دهد.