بازسازی محوطه تاریخی کاروانسرای ملاحسین‌خان
بازسازی محوطه تاریخی کاروانسرای ملاحسین‌خان
سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: تملک واحدهای کاروانسرای ملاحسین‌خان توسط شهرداری قم در حال انجام است و تعمیر بخش میراثی این بازار توسط اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی قم صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سیدمجتبی سبحانی ثابت با اشاره به جلسات متعدد در کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم در راستای تعیین تکلیف کارونسرای ملاحسین خان در بازار کهنه قم، اظهار کرد: جلسات متعددی با شهرداری منطقه یک در خصوص تعیین تکلیف این بازار داشته‌ایم، ناامنی موجود در این بازار کاملاً مشهود است و در آینده این مساله می‌تواند خطرآفرین باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه چندین بار به مالکان تذکرات کتبی در جهت رفع موارد ناایمن از جمله وجود مواد اشتعال زا در معرض، برق کشی ناایمن و مشکلات ایمنی برای عابران این بازار داده شده است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه توجهی در این زمینه انجام نگرفت و شاهد بروز مشکلات موجود در این بازار هستیم.

سبحانی ثابت با بیان اینکه شهرداری منطقه یک موظف شده تا مغازه‌هایی که دارای مالک هستند را تملک کند، تصریح کرد: شهرداری منطقه در این روند عملکرد قابل قبولی داشته است و صرفاً چند واحد دیگر در مرحله خرید نهایی قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که برای این بازار و محوطه تاریخی آن پیش‌بینی شده است، گفت: با خرید واحدها و تملک آن توسط شهرداری قم و تعمیر بخش میراثی این بازار توسط اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی قم، محوطه تاریخی آن حفظ خواهد شد و صرفاً بخش مرکزی آن که در حال حاضر محل انباشت مواد اشتعال‌زا است تبدیل به پارکینگ خواهد شد تا برای کاسبان میدان کهنه نیز کارگشا باشد.