عبدالله جلالی رئیس شورای شهر قم باقی ماند
عبدالله جلالی رئیس شورای شهر قم باقی ماند
با شروع سال سوم فعالیت شورای اسلامی شهر مقدس قم دوره پنجم، انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر و کمیسیون‌های ذیربط برگزار و عبدالله جلالی همچنان به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم برای سال سوم انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، با پایان سال دوم فعالیت شورای پنجم، انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر و کمیسیون‌های ذیربط برگزار و عبدالله جلالی همچنان به‌عنوان رئیس شورا برای سال سوم انتخاب شد.
مهندس حسن بختیاری نیز همچنان در سمت نائب رئیسی شورای شهر قم باقی ماند و سخنگوی شورا نیز با تغییر روبرو گردید که محمود مسگری جایگزین دکتر حسین اسلامی در این سمت شد.
زین‌العابدین قراچورلو به‌عنوان منشی اول و حسن طلایی نیز به‌عنوان منشی دوم عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم انتخاب شدند.
گفتنی است مجید اخوان به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و سرمایه‌گذاری، دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، محسن محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مهندس روح الله امرالهی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین انتخاب شدند.