دستگاه های متولی باید در بحث بافت تاریخی ورود کنند
دستگاه های متولی باید در بحث بافت تاریخی ورود کنند
امرالهی گفت: دستگاه های متولی باید کنار هم جمع شده و هر کدام سهمی را وسط بگذارند اگر این شرایط اتفاق بیافتد مردمی که زندگی و کسب و کارشان در این فضاها شکل گرفته است هم به میدان خواهند آمد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، روح الله امراللهی تصریح می کند: تاسف واقعی این تنها یادگار از مدیریت کنونی بر آثار تاریخی شهر قم است و باید قبول کرد که در این دوره تاریخی مسئولیتهای خود را برای حفظ ریشه های تاریخی شهر به درستی انجام نداده ایم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی و کل مجموعه دولت و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها ظرفیت مشخص و محدودی دارند، گفت: وقتی منابع محدود است ما دو راه حل داریم یکی اینکه دقیقا نقاط هدف را که دارای اولویت است مشخص کنیم و آن مناطق محدود را با مشارکت همه دستگاه ها حفظ کنیم یا اینکه پراکنده کاری و موازی کاری کنیم، گستره ها را بزرگ بگیریم و خیلی از موضوعاتی که اولویت ندارد را پیگیری کنیم.

امراللهی به ایجاد محدودیت از سوی سازمان میراث فرهنگی برای ۳۰۰ هکتار از بافت شهری قم اشاره کرد و افزود: خود این افراد قائل هستند که بخش عمده ای از این ۳۰۰ هکتار واجد ارزش های بافت تاریخی نیست و از طرفی توانایی اداره، حمایت و بهسازی از این محدوده را ندارند همین موضوع موجب می‌شود که مناطقی که اولویت جدی تر برای رسیدگی و حمایت دارند فراموش شوند.

وی به خراب شدن سقف تیمچه بازار قم و آتش سوزی کاروانسرای ملاحسین اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی از منابع و ظرفیت به درستی استفاده نشود نتیجه‌اش آسیب به دو بنا ساله با قدمت ۴۰۰ تا ۷۰۰ ساله است در حالی که متولیان سرشان با موضوعاتی دیگری گرم شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: صاحبان اصلی بناهای ارزشمند تاریخی خود مردم هستند و تاکنون هم مردم از آنها محافظت کرده‌اند اما وقتی قوانین در این زمینه تسهیل‌گر نیست، مردم هم در جایی شانه خالی می‌کنند.

امراللهی با بیان اینکه حتی در جاهایی که شهرداری ها وارد این عرصه شده‌اند حمایت کافی از سوی میراث فرهنگی صورت نگرفته، ادامه داد: بیشترین تجربه مثبت را در شهر اصفهان در این زمینه داشتیم اما اکثر تجربیات کشور در این عرصه قائم به شخص و مقطعی است.

وی گفت: دستگاه های متولی در بحث بافت تاریخی مانند استانداری، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، شهرداری، اوقاف و… باید کنار هم جمع شده و هر کدام سهمی را وسط بگذارند اگر این شرایط اتفاق بیافتد مردمی که زندگی و کسب و کارشان در این فضاها شکل گرفته است هم به میدان خواهند آمد