نمایشگاه یاد یاران نمونه موفق اعتماد به نسل جوان است
نمایشگاه یاد یاران نمونه موفق اعتماد به نسل جوان است
خلاقیت و نوآوری‌های به‌خصوص در زمینهٔ حمایت از تولید ملی و همچنین توجه به مباحث فرهنگی و مشارکت جوانان در نمایشگاه یاد یاران موردتوجه بوده است، درواقع نیازهای این قشر موردتوجه قرارگرفته و باید با همین خط‌مشی سایر نمایشگاه‌ها در شهر برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر مقدس قم، با تشکر از برگزارکنندگان نمایشگاه یاد یاران در ایام هفته گرامیداشت دفاع مقدس اظهار داشت: از برگزارکنندگان نمایشگاه یاد یاران تشکر ویژه و خاصه‌ای داریم زیرا با برنامه‌های متنوعی که در نمایشگاه سال جاری شکل‌گرفته بود، نسل چهارم انقلاب ارتباط مناسبی با این مهم پیداکرده است.

وی افزود: خلاقیت و نوآوری‌های به‌خصوص در زمینهٔ حمایت از تولید ملی و همچنین توجه به مباحث فرهنگی و مشارکت جوانان در این نمایشگاه موردتوجه بوده است، درواقع نیازهای این قشر موردتوجه قرارگرفته و باید با همین خط‌مشی سایر نمایشگاه‌ها در شهر برگزار شود.

وی ادامه داد: باید کار را به نسل جوان داد و با حمایت از آنان اگر مشکلاتی نیز در اجرای مسیر وجود دارد با تذکرات لازم این عزیزان را درگیر کار فرهنگی کرد تا خود یک رسانه برای انقلاب و اهداف عالیه آن باشند.