مصوبات جلسه یکصدوهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهاردهم مردادماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- در خصوص طرح شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره ۳۵۶۵/د مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ با موضوع الزام شهرداری به اجرای تقاطع غیر همسطح خیابان امام و خیابان کیوانفر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به موجب این طرح باتوجه به تصمیمات متخذه در قالب بودجه سال ۹۸ و در راستای توسعه متوازن پروژه های شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرای طرح تقاطع غیر همسطح خیابان امام و خیابان کیوانفر ضرورت دارد لذا شهرداری نسبت به آغاز عملیات اجرایی و تکمیل آن سریعا اقدامات لازم را معمول دارد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در یکصدوهفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه طرح تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.