مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم مردادماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۲۷۹۷۰ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تفویض اختیار انجام فرآیند پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کیوانفر با خیابان امام خمینی(ره)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۲۷۹۶۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز افزایش تعرفه پیشنهادی نرخ کرایه خدمات پارکینگ های موتورسیکلت، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور مشروط به اخذ ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر۱۲ ساعت از موتور سیکلت و همچنین الزام به پذیرش دوچرخه بصورت رایگان به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.