مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- پیرو مصوبه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ و عطف به لایحه شماره ۳۰۷۶۲ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی جهت اجرای پروژه قطار شهری و اجرای پروژه بازآفرینی شهری(با محوریت ساماندهی بلوار عماریاسر)و طرحهای حمل و نقل و ترافیک و کاهش آلودگی هوا و اجرای طرح های تبدیل پسماند به انرژی ، بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و عبارت مندرج در مصوبه قبلی حذف گردید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۳۰۲۹۴ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ٧٩٠۵٨/١ مورخ ٣/۶/٩٨ با موضوع خرید،نصب اجرا و پشتیبانی ١۶ دستگاه پله برقی توسط شرکت گروه ریل فراز تیما، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.