مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰6/25 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- پیرو مصوبه شماره 2096 مورخ 11/03/98 و عطف به لايحه شماره 30762 مورخ 10/06/1398 موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي جهت اجراي پروژه قطار شهري و اجراي پروژه بازآفريني شهري(با محوريت ساماندهي بلوار عمارياسر)و طرحهاي حمل و نقل و ترافيك و كاهش آلودگي هوا و اجراي طرح هاي تبديل پسماند به انرژي ، بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و یازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 25/06/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و عبارت مندرج در مصوبه قبلی حذف گردید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لايحه شماره 30294 مورخ 09/06/1398 موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ٧٩٠٥٨/١ مورخ ٣/٦/٩٨ با موضوع خريد،نصب اجرا و پشتيباني ١٦ دستگاه پله برقي توسط شركت گروه ريل فراز تيما، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و یازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 25/06/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.