۷۱ درصد بودجه نیمه نخست سال ۹۸ شهرداری قم محقق شد
۷۱ درصد بودجه نیمه نخست سال ۹۸ شهرداری قم محقق شد
جلالی با اشاره به بودجه ۲۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریالی شهرداری قم در سال جاری، گفت: سهم این بودجه در نیمه نخست سال ۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد بوده که از این مبلغ هفت هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال معادل ۷۱ درصد آن تحقق پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، عبدالله جلالی در یکصد و چهاردهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با ارائه گزارشی از عملکرد بودجه ای شهرداری قم در سرفصل های موجود، اظهار داشت: شهرداری ۸۸ درصد از برنامه پیش بینی شده یعنی شش دوازدهم را عملیاتی نموده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم نرخ عملکرد مذکور را در بخش غیرنقدی ۶۴ درصد عنوان کرد و افزود: در بخش ارزش افزوده نیز ۴۹ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد دارای کاهش است، که احتمالا یک بخشی از ارزش افزوده هنوز وصول نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بودجه ۲۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریالی شهرداری قم در سال جاری، گفت: سهم این بودجه در نیمه نخست سال ۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد بوده که از این مبلغ هفت هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال معادل ۷۱ درصد آن تحقق پیدا کرده است.

جلالی ادامه داد: شهرداری در بخش اقلام عوارض ساختمانی شامل پروانه ساختمانی، مازاد تراکم، نوسازی، حذف پارکینگ و عوارض مُشایی، تمدید پروانه و تغییر کاربری نیز ۹۲ درصد عملکرد داشته است.

وی همچنین با اشاره عملکرد ۹۸ درصدی شهرداری قم در موضوع ماده ۱۰۰ آن را دارای ۱۰ درصد اضافه عملکرد در مقایسه با سال گذشته عنوان کرد و گفت: در سر فصل سرمایه گذاری نیز ۴۳ درصد عملکرد داشته که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم عملکرد شهرداری قم را در سر فصل کمکهای دولت ۱۲۸ درصد ذکر کرد و افرود: عملکرد شهرداری قم در فروش اموال ۶۶ درصد و همچنین فروش اوراق خزانه ۶۵ درصد می باشد.

جلالی کمترین عملکرد شهرداری را در حوزه سرمایه گذاری و ارزش افزوده دانست و یادآورشد: شهرداری توفیقهای چشمگیری را نیز در حوزه های نقدی، غیر نقدی و ماده ۱۰۰ و اوراق خزانه و کمک دولت دارد.

وی در پایان بیان کرد: از آنجا که بر اساس ماده ۷۱ قانون شهرداری ها و همچنین طبق بند ۱۷ وظایف شوراهای اسلامی شهر تکالیفی را داریم، امیدواریم در آن بخش انجام وظیفه کنیم و با اعلام درآمد و هزینه ۶ ماهه بتوانیم در بحث انتشار و ارجاع به وزارت کشور اطلاع رسانی لازم را انجام دهیم.