تبلیغات ورودی شهر باید در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد/ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند
تبلیغات ورودی شهر باید در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد/ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند، گفت: تبلیغات ورودی شهر باید در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبداله جلالی با اشاره به ساماندهی ورودی های شهر،اظهار داشت: یکی از بحث های مهم ورودی شهر عمرانی است که این مسئله توسط شهرداری در حال عملیاتی شدن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ورودی شهر از سوی جعفریه در حال ساماندهی و اجرا است و در آینده هم ورودی سمت اراک ساماندهی خواهد شد البته این ورودی دارای پیچیدگی ها خاصی است که در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

رئیس شورای شهر ابراز داشت: کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مدت ها بود که بحث تبلیغات ورودی شهر را رصد می کرد که نباید ورودی شهر قم تبلیغات یک سری کالا و مسائل غیر فرهنگی و مذهبی باشد مخصوصا ورودی عوارضی که این ورودی در اختیار راهداری است و راهداری هم این وروردی را به بخش خصوصی واگذاری کرده است.

وی عنوان داشت: شورای شهر در خصوص این مسئله جلسات متعددی را برگزار کرد و به این نتیجه رسید که ورودی های شهر به لحاظ تبلیغاتی بایستی به گونه برنامه ریزی شود که در شان قم باشد و پیام های مذهبی در ورودی های قم به اتومبیل های عبوری منتقل شود.

جلالی خاطرنشان کرد: به همین دلیل شورای شهر با مکاتبه و ارسال نامه ای با این مضمون به امام جمعه استان به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی درخواست کرد که این موضوع در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان قرار بگیرد.

وی افزود: بعداز پیگیری ها، درجلسه ای در شورای فرهنگ عمومی مصوب شده است که تمام ورودی های شهر در شان شهر ساماندهی شود و تبلیغات آن متناسب با قم باشد.

رئیس شورای شهر قم با اشاره به اینکه برای ساماندهی ورودی شهر تیمی کارشناس در نظر گرفته شده است، گفت: قرار شد به مرور هم بحث تبلیغات ورودی ها در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.