شهرداری موظف است از ساخت و ساز های غیر مجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کند
شهرداری موظف است از ساخت و ساز های غیر مجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کند
بختیاری گفت: اگر محدوده های مشخص برای شهرها تعریف نشود مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی رخ می دهد شهرداری ها بر اساس قانون مکلف هستند که از قانون تبعیت کنند و از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن بختیاری اظهار کرد: منطقه جمکران جز مناطقی است که در گذشته روستا بوده و یک ساختار روستایی در آن منطقه حاکم بوده و زیرساخت های شهری در آن منطقه بعد از الحاق محدوده جمکران به شهر قم به تدریج وارد آن بخش شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: قطعاً شاهد عقب ماندگاهی توسعه ای به صورت پراکنده در منطقه جمکران هستیم که زمینه این عقب ماندگی ها در گذشته بوده است بخشی از محدوده جمکران که در گذشته روستا بود بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی به شهر قم ملحق شد اما بخشی از آن کماکان در محدوده باقی ماند.

بختیاری افزود: عمدتاً مشکلات و کمبودهای مطرح شده در خصوص زیرساخت های شهری از جمله آب و برق و گاز مربوط به آن بخشی از منطقه جمکران است که بر اساس طرح شورای عالی معماری و شهرسازی جز محدوده شهر تلقی نمی شوند.

وی تصریح کرد: آن بخش هایی که خارج از محدوده شهری است شرکت های خدمات رسان مانند گاز و آب و برق محدودیت هایی برای ارائه خدمات دارند و نمی توانند خارج از محدوده شهری خدمات ارائه دهند و این مشکلی است که در بخشی از منطقه جمکران وجود دارد.

بختیاری گفت: در خصوص الحاق محدوده خارج از شهر منطقه جمکران به محدوده شهری پیگیری های زیادی هم صورت گرفته است و قاعدتاً الحاق آن منطقه از جمکران نیازمند مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سؤال که آیا ساخت و سازهای انجام شده در محدوده خارج شهر جمکران با مجوز شهرداری بوده است؟ گفت: نمی توان به صورت مطلق گفت که ساخت و ساز در آن محدوده با مجوز نبوده است اما عمده آن بخش ها مانند شهرک صاحب الزمان بدون مجوز ساخته شده و مربوط به زمانی است که جمکران به عنوان روستای جمکران بوده است و در قالب طرح هادی برنامه ریزی شده بود و شهرداری در قبال آن مسئولیتی نداشته است و نهادهای دیگر باید جلوی ساخت و ساز را می‌گرفتند.

بختیاری تأکید کرد: اما به هر ترتیب باید مشکل آن مجموعه ها به نحوی حل شود که موانع قانونی باعث شده است شرکت های خدماتی نتوانند در آنجا وظایف و خدماتی را که دستگاه ها در محدوده های شهری ارائه می دهند را ارائه دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سؤال که با مجوز یا بدون مجوز سال هاست حجم زیادی از مردم در این منطقه ساکن هستند که نمی توان آن را تخلیه و یا تخریب کرد و به هرحال نیازمند خدمات هستند نمی توان این محدوده را وارد محدوده شهر قم کرد؟ بیان کرد: تعریف شهرها جزء وظایف شورای عالی معماری و شهرسازی است یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که اگر محدوده های مشخص برای شهرها تعریف نشود مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی رخ می دهد و شهر به صورت افقی گسترش پیدا می کند.

وی افزود: گسترش افقی شهرها هزینه های اداره شهر را بالا می برد این مسائل سیاست گذاری های کلانی است که در کشور وجود دارد که محدوده شهرها به صورت بی رویه گسترش پیدا نکند گسترش بدون کنترل و نظارت شهرها نتیجه ای جز توسعه حاشیه نشینی که معضلات دیگری به دنبال خواهد داشت را نخواهد داشت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شهرداری ها بر اساس قانون مکلف هستند که از قانون تبعیت کنند و از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: به هرحال مشکلی که در منطقه جمکران وجود دارد قابل تأمل است که باید در قالب تصمیم‌های کلان استانی نسبت به تعیین تکلیف این بخش از منطقه جمکران برنامه ریزی لازم اتفاق بیافتد.