سازمان توسعه و عمران مهمترین سازمان تابعه شهرداری قم است
سازمان توسعه و عمران مهمترین سازمان تابعه شهرداری قم است
اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: سازمان توسعه عمران، مهمترین سازمان شهرداری قم به دلیل گردش مالی بیش از ۱۹۰ میلیارد تومانی و اشتغال ۳۳۰ تن در اجرای پروژه‌های عمرانی است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم یکشنبه شب در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران شهرداری قم عنوان کرد: سازمان توسعه عمران، مهمترین سازمان شهرداری قم به دلیل گردش مالی بیش از ۱۹۰ میلیارد تومانی و اشتغال ۳۳۰ تن در اجرای پروژه‌های عمرانی است.
اخوان تصریح کرد: سازمان توسعه و عمران بازوی اجرای شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری است، به دلیل نوسانات اخیر ارزی، این سازمان نیز در اجرای پروژه‌ها در مقایسه با سال ۹۶ دچار افت شده است.
وی بیان کرد: واگذاری کارخانه آسفالت و موتوری شهرداری به این سازمان در افزایش درآمدهای این سازمان موثر بوده است.
وی ابراز کرد: مازاد درآمد این سازمان ۱۵ میلیارد تومان است که در دیگر سازمان های تابعه شهرداری چنین مساله ای بروز پیدا نکرده است.