ساماندهی تبلیغات ورودی‌های شهر قم توسط شهرداری
ساماندهی تبلیغات ورودی‌های شهر قم توسط شهرداری
مالکی نژاد با اشاره به ورودی‌های شهر قم، اظهار داشت: بهبود این ورودی‌ها را پیگیر هستیم، در این راستا استاندار قم دستور داد که عوارضی قم تهران برای بهبود منظر این ورودی شهر در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن مالکی نژاد با اشاره به فعالیت اردوگاه کرامت، اظهار کرد: شهرداری قم برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی به اردوگاه کرامت ویژه نگهداری معتادین کمک می‌کند، در این اردوگاه به بحث کارآفرینی برای معتادین توجه شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: امسال تاکنون دو سالن ورزشی در شهر قم توسط شهرداری افتتاح شد، پنج سالن دیگر در مناطق مختلف شهر در حال احداث است که یکی از سالن‌ها ویژه بانوان است.

مالکی نژاد افزود: یک نمایشگاه دائمی در بیت تاریخی امام خمینی(ره) در شهر قم راه اندازی کردیم و به دنبال راه‌اندازی چنین نمایشگاهی در منزل شهیدان زین‌الدین نیز هستیم.

وی با اشاره به ورودی‌های شهر قم، اظهار کرد: بهبود این ورودی‌ها را پیگیر هستیم، در این راستا استاندار قم دستور داد که عوارضی قم تهران برای بهبود منظر این ورودی شهر در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: باید مناطقی همچون نوبهار و آذر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و شاهد شد و توسعه بیش از پیش جنبههای مختلف از جمله در مباحث فرهنگی باشد.