لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهر قم برای معرفی «روز قم»
لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهر قم برای معرفی «روز قم»
سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به نامگذاری سالروز ورود حضرت معصومه(س) به نام روز قم، گفت: باید از تمام بسترهای فراهم شده استفاده کنیم تا به معرفی شهر قم و گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه(س) بپردازیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، رئیس کمسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم تعامل فرهنگی با شهرهای دیگر را ضروری دانست و بیان کرد: اگر بتوانیم از این موقعیت استفاده درست کنیم در این زمینه تعاملاتی با استان های دیگر داشته باشیم قطعا شاهد اقدامات مناسبی در قم خواهیم بود.

سبحامی ثابت افزود: روز قم نباید فقط در حد اسم باشد بلکه باید با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای رونق اقتصادی برنامه‌هایی در نظر بگیریم که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقاء پیدا کند.

وی یادآور شد: اگر دقت کنیم می‌بینیم که شهرهای دیگر به بهانه‌های مختلف توریست و مسافر جذب می‌کنند ما نیز می توانیم در قم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و وقتی قم مرجع است باید خوراک فرهنگی مناسب به زائرین و مسافران دهد تا به مرور به شهرهای دیگر ابلاغ و صادر شود.

رئیس کمسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم علما و مراجع را ظرفیتی ارزنده برای قم دانست و اظهار کرد: باید بدانیم برکات زیادی در شهر ما وجود دارد بنابراین از اجرای کارهای صوری بپرهیزیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد به ماندگاری شهر کمک می شود.