ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند
ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: در حال حاضر ورودی استان از سوی جعفریه در حال ساماندهی و اجرا است و در آینده هم ورودی سمت اراک ساماندهی خواهد شد البته این ورودی دارای پیچیدگی ها خاصی است که در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، عبدالله جلالی با اشاره به ساماندهی ورودی های شهر، اظهار داشت: یکی از بحث های مهم ورودی شهر عمرانی است که این مسئله توسط شهرداری در حال عملیاتی شدن است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در حال حاضر ورودی استان از سوی جعفریه در حال ساماندهی و اجرا است و در آینده هم ورودی سمت اراک ساماندهی خواهد شد البته این ورودی دارای پیچیدگی ها خاصی است که در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

جلالی ابراز داشت: کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر مدت ها بود که بحث تبلیغات ورودی شهر را رصد می کرد که نباید ورودی شهر قم تبلیغات یک سری کالا و مسائل غیر فرهنگی و مذهبی باشد مخصوصا ورودی عوارضی که این ورودی در اختیار راهداری است و راهداری هم این وروردی را به بخش خصوصی واگذاری کرده است.

وی عنوان داشت: شورای شهر در خصوص این مسئله جلسات متعددی را برگزار کرد و به این نتیجه رسید که ورودی های شهر به لحاظ تبلیغاتی بایستی به گونه برنامه ریزی شود که در شان قم باشد و پیام های مذهبی در ورودی های قم به اتومبیل های عبوری منتقل شود.