مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۳۳۵۲۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اصلاح مصوبه شماره ٣٨۵٣ مورخ ۹/۵/۹۸با موضوع واگذاری قسمتی از قطعه زمین پلاک ثبتی ١٠٩٩۴ اصلی با کد نوسازی ١۵-٣٢۴-١٠-۴ با کاربری فضای سبز جهت احداث مسجد با حفظ مالکیت شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی مشروط به در نظر گرفتن ۲۵ درصد از فضای احداثی به صورت فرهنگی جهت ارائه فعالیت های فرهنگی برای محله مزبور به اتفاق آراء(۱۲ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۳۳۶۸۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخد مجوز الحاق ١٠٨ متر مربع از اراضی بوستان گلها به کتابخانه امام علی (ع) با حفظ مالکیت شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با حفظ مالکیت شهرداری قم و مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با اکثریت آراء موافق(۸ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.