مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لايحه شماره ۳۳۵۲۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اصلاح مصوبه شماره ٣٨٥٣ مورخ ۹/۵/۹۸با موضوع واگذاري قسمتي از قطعه زمين پلاك ثبتي ١٠٩٩٤ اصلي با كد نوسازي ١٥-٣٢٤-١٠-٤ با كاربري فضاي سبز جهت احداث مسجد با حفظ مالكيت شهرداري قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدودوازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی مشروط به در نظر گرفتن ۲۵ درصد از فضای احداثی به صورت فرهنگی جهت ارائه فعالیت های فرهنگی برای محله مزبور به اتفاق آراء(۱۲ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- عطف به لايحه شماره ۳۳۶۸۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخد مجوز الحاق ١٠٨ متر مربع از اراضي بوستان گلها به كتابخانه امام علي (ع) با حفظ مالکیت شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدودوازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با حفظ مالکیت شهرداری قم و مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با اکثریت آراء موافق(۸ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.