مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰7/03 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لايحه شماره 33521 مورخ 27/06/1398 موضوع اصلاح مصوبه شماره ٣٨٥٣ مورخ 9/5/98با موضوع واگذاري قسمتي از قطعه زمين پلاك ثبتي ١٠٩٩٤ اصلي با كد نوسازي ١٥-٣٢٤-١٠-٤ با كاربري فضاي سبز جهت احداث مسجد با حفظ مالكيت شهرداري قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدودوازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی مشروط به در نظر گرفتن 25 درصد از فضای احداثی به صورت فرهنگی جهت ارائه فعالیت های فرهنگی برای محله مزبور به اتفاق آراء(12 رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لايحه شماره 33689 مورخ 28/06/1398 موضوع اخد مجوز الحاق ١٠٨ متر مربع از اراضي بوستان گلها به كتابخانه امام علي (ع) با حفظ مالکیت شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدودوازدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با حفظ مالکیت شهرداری قم و مستند به بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها با اکثریت آراء موافق(8 رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.