مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱-عطف به لايحه شماره ۳۳۶۹۴ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز افزايش نرخ شارژ دريافتي از رانندگان خطي تحت نظارت شركت هاي حمل و نقل مسافر درون شهري ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدو سیزدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه افزایش نرخ شارژ از مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰ ریال به ۴۰۰٫۰۰۰ریال با اکثریت آراء موافق(۸ رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.