مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱-عطف به لایحه شماره ۳۳۶۹۴ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز افزایش نرخ شارژ دریافتی از رانندگان خطی تحت نظارت شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدو سیزدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه افزایش نرخ شارژ از مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰ ریال به ۴۰۰٫۰۰۰ریال با اکثریت آراء موافق(۸ رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.