مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوهفدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم آبان 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰8/۲0 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لايحه شماره 35783 مورخ 08/07/1398 موضوع اخذ مجوز متمم قرارداد شماره ٨٩٤٨٣/١ مورخ ٢٤/٠٦/٩٨ با موضوع مجتمع خدماتي تفريحي بوستان غدير (كهكشان غدير)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و هفدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 20/08/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی با اکثریت آراء موافق(7رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک برگ قرارداد ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.