مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوهفدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم آبان 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۳۵۷۸۳ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم قرارداد شماره ٨٩۴٨٣/١ مورخ ٢۴/٠۶/٩٨ با موضوع مجتمع خدماتی تفریحی بوستان غدیر (کهکشان غدیر)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هفدهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی با اکثریت آراء موافق(۷رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک برگ قرارداد ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.