مصوبات جلسه یکصدوهجدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوهجدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوهجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لايحه شماره ۴۴۴۷۹ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اعمال مساعدت به مبلغ يك ميليارد ريال به سپاه امام علي ابن ابيطالب (ع) براي اردوگاه درمان، كار و صيانت كرامت معتادين متجاهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و هیجدهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.