استقبال شورای اسلامی شهر قم از ایده‌ها و طرح‌های اجتماعی در زمینه جوانان و رفع آسیب‌ها
استقبال شورای اسلامی شهر قم از ایده‌ها و طرح‌های اجتماعی در زمینه جوانان و رفع آسیب‌ها
مالکی نژاد گفت: شورای اسلامی شهر قم از ایده‌ها و طرح‌های اجتماعی در زمینه جوانان و رفع آسیب‌ها و اشتغال‌زایی جهاد دانشگاهی استقبال می‌کند و حاضر به حمایت از ایده‌ها و طرح‌های علمی و پژوهشی به نفع جوانان است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن مالکی نژاد یکی از نیازهای مهم و روز اجتماعی و فرهنگی را توجه به حوزه جوانان دانست و عنوان کرد: جوانان، سرمایه‌های اجتماعی مهمی در کشور به شمار می‌روند و باید درصدد رفع مشکلات و نیازهای این قشر برآمد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم افزود: ما با قشر جوان و دانشجو و نخبه و توانمندی مواجه هستیم که نیازهای مختص به خود را دارند و اگر نتوان ظرفیت‌ها و امکانات را در جهت رفع مشکلات و نیازهایشان به کار گرفت، در بسیاری از عرصه‌ها به رشد و موفقیت دست پیدا نمی‌کنیم.

مالکی نژاد تصریح کرد: در واقع نسل جوان با یک سری تهدیدات و فرصت‌هایی مواجه است و اگر با نگاه علمی و کارشناسی و مطالعه‌شده‌ای به سمت و سوی رفع مشکلات آن‌ها برویم، بسیاری از معضلات در حوزه جوا نان رفع خواهد شد.

وی بیان کرد: حضور جوانان نخبه و توانا در جهاددانشگاهی با روحیه انقلابی، بستری مهم در ورود به مسائل جوانان و رفع آسیب‌ها به شمار می‌رود و باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی، به دلیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، توانایی ورود به مسائل در حوزه جوانان و رفع آسیب‌های اجتماعی را دارد.

مالکی نژاد اظهار کرد: در جهت مشارکت جهاد دانشگاهی در اجرای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی در مسیر رفع آسیب‌ها نیز نیاز به همراهی و هم‌افزایی همه دستگاههای اجرایی داریم تا فرصت و امکانات لازم را در اختیار جهاد دانشگاهی قرار دهند و به خروجی مناسبی دست یابیم.

وی گفت: در قم، مراکز و نهادها و ظرفیت‌هایی در ارتباط با سمن‌ها و حوزه جوانان فعال است که اگر این ظرفیت‌ها در اختیار جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی و علمی و پژوهشی نیز قرار بگیرد، می‌توان به نقطه مطلوبی در واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های راهبردی و کارآمد در رفع معضلات و آسیب‌ها دست یافت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: جهاد دانشگاهی در بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی این توانمندی و ظرفیت را به اثبات رسانده است و می‌توان در پیشبرد بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به این نهاد اعتماد کرد.

مالکی نژاد عنوان کرد: کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در حوزه جوانان یکی از دغدغه های جدی مسئولان در قم است و امیدواریم جهاد دانشگاهی بتواند با ابزار علمی و پژوهشی در حیطه آسیب‌شناشی و ارائه راهکار، در رفع بخشی از گرفتاری‌ها و معضلات در حوزه جوانان نقشی به سزا ایفا کند.

وی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قم از ایده‌ها و طرح‌های اجتماعی در زمینه جوانان و رفع آسیب‌ها و اشتغال‌زایی جهاد دانشگاهی استقبال می‌کند و حاضر به حمایت از ایده‌ها و طرح‌های علمی و پژوهشی به نفع جوانان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: در قم، ظرفیت ها و امکاناتی در حوزه جوانان قرار دارد که در اختیار سمن ها و انجمن هاست، اگر ازاین ظرفیت‌ها برای حضور جهاددانشگاهی در عرصه مطالعات علمی و آموزش و برنامه های فرهنگی استفاده کرد، می‌توان طرح های خوبی را عملیاتی کرد.