تولید ارز دیجیتال در مقابل نیازی که ما در حوزه مترو و توسعه شهری داریم رقمی نیست
تولید ارز دیجیتال در مقابل نیازی که ما در حوزه مترو و توسعه شهری داریم رقمی نیست
بختیاری نایب رئیس شورای شهر قم گفت: تولید ارز دیجیتال در مقابل نیازی که ما در حوزه مترو و توسعه شهری داریم رقمی نیست و با فرض اقتصادی بودن مساله چقدر می‌توانیم ارز تولید کنیم که بخواهیم وارد معاملات سنگین شویم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، نایب رئیس شورای شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز تولید ارز دیجیتال در شهرداری گفت: ما چرا عادت داریم هر چیزی که منجر به درامد می‌شود وارد شویم در عین اینکه حوزه کاری شهرداری‌ها مشخص شده و به جای پرداختن به این مسائل به کارهای اصلی و اساسی خود بپردازیم.

بختیاری با تاکید بر اینکه ما برای اینکه کار جدیدی را در شهرداری تعریف و شروع کنیم باید مستند به یکی از بندهای قانون شهرداری‌ها باشد، لایحه شهرداری در خصوص اخذ مجوز تولید ارز دیجیتال را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: تولید ارز دیجیتال فضای مبهمی دارد و نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است در این حوزه بیفتد.

وی با طرح این سوال که اگر شهرداری سرمایه گذاری کند و به نتیجه نرسد پس تکلیف سرمایه بر باد رفته چه می‌شود خاطرنشان کرد: تولید ارز دیجیتال در مقابل نیازی که ما در حوزه مترو و توسعه شهری داریم رقمی نیست و با فرض اقتصادی بودن مساله چقدر می‌توانیم ارز تولید کنیم که بخواهیم وارد معاملات سنگین شویم.

نایب رئیس شورای شهر قم با تاکید بر اینکه از طرف دیگر بخش خصوصی در حال تولید ارز دیجیتال بوده و خدمات این بخش در اختیار شهرداری است گفت: ما چرا عادت داریم هر چیزی که منجر به درامد می‌شود وارد شویم در عین اینکه حوزه کاری شهرداری‌ها مشخص شده و به جای پرداختن به این مسائل به کارهای اصلی و اساسی خود بپردازیم.