بلوار زائر قم به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی تغییر کرد
بلوار زائر قم به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی تغییر کرد
محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم موافقت شد که بلور زائر به نام سپهبد سلیمانی نامگذاری شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، محمود مسگری در گفت و گو با خبرنگاران، با توجه به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم موافقت شد که بلوار زائر به نام سپهبد سلیمانی نامگذاری شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه این مسیر از حد فاصل اتوبان امیر کبیر تا پل شهید حججی به این نام نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: سردار سپهبد قاسم سلیمانی به گردن همه ملت ایران حق دارد وباید یاد و خاطره این شهید بزرگوار همواره زنده نگه داشته شود.