سازه‌های پرخطر شهری شناسایی می‌شوند
سازه‌های پرخطر شهری شناسایی می‌شوند
سید مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: کمیته ایمنی سازه‌های شهر در شورای اسلامی شهر تشکیل شده و نخستین گام شناسایی ساختمان‌ها و فضاهای ناایمن و پرخطر در شهر است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، سیدمجتبی سبحانی ثابت با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص ایمنی سازه‌ها و ساختمان‌های شهر، اظهار کرد: در جلسات شورا به این نتیجه رسیدیم که کمیته ایمنی را تشکیل داده و از یکسری سازمان‌ها برای بحث در خصوص مسائل ایمنی دعوت کنیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ایمنی ساختمان‌های تجاری قدیمی، ساختمان‌های بلندمرتبه، مراکز عمومی، بوستان‌ها و غیره را جزو سرفصل‌های این طرح ایمنی عنوان کرد و افزود: این موارد ایمنی تقسیم‌بندی شده تا بتوانیم بر اساس این تقسیم‌بندی حرکت کنیم؛ برآورد ما این است که سازه‌های نا ایمن در سطح شهر زیاد است و هرکسی کار خود را مستقلا انجام می‌دهد.

سبحانی ثابت ادامه داد: نظام مهندسی وظیفه خود را انجام می‌دهد و نظارت دارد، کمیسیون ماده ۱۰۰ بنا به تشخیص و سلیقه نظرات متفاوت داده می‌شود و در نهایت اگر ناایمنی در ساختمان نوساز باشد رای به رفع آن داده می‌شود اما در ساختمان‌های قدیمی ناایمن، آتش‌نشانی بازدید و راهکارهای ایمن‌سازی را عنوان می‌کند ولی این کارها رفع خطر نمی‌کند.

وی بیان کرد: درست است که اخطارها داده می‌شود و آموزش می‌دهیم اما حلقه مفقوده این است که اقدام عملیاتی صورت نمی‌گیرد و ایمن‌سازی محقق نمی‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه تشکیل جلسه کمیته ایمنی سازه‌های شهر، گفت: از نهادهای مختلف دخیل در این امر در این جلسه شرکت کردند و این شرایط عنوان و در خصوص راهکارهای رفع ناایمنی بحث شد.

سبحانی ثابت آموزش مجریان ساختمانی، بیمه حوادث شهر و ساختمان‌ها و غیره را از جمله اقدامات نهادهای مختلف در زمینه ایمنی ساختمان‌ها عنوان کرد و افزود: در نهایت در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید مراکز پرخطر شهر را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن این ساختمان‌ها، باید راهکارها برای مقاوم‌ سازی این ساختمان‌ها مطرح شده و در این راستا گام‌های لازم برداشته شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه ایمن‌سازی شهر از سوی شهرداری صورت گرفته است، اظهار کرد: سازمان پارک‌ها در سال های اخیر رفع خطر در بوستان‌های شهر و زمین‌های بازی و آب‌نماها را در دستور کار قرار داده‌اند و در این زمینه اتفاق بسیار خوبی در شهر قم افتاده است.

سبحانی ثابت با بیان اینکه اولویت‌بندی و اقدام عملی برای ایمن‌سازی مکان‌های پرخطر شهر مرحله بعدی اقدام کمیته ایمن‌سازی است، افزود: امیدواریم به سمتی برویم که نتایج جلسات این کمیته ایمن‌سازی نقاط مختلف شهر برای استفاده عموم مردم باشد.