مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو بیست و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۸۶۰۳ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نرخ صدور مجوز ورود و تردد اتوبوسهای توریستی در سطح شهر به ازای زمان توقف ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ عمران و حمل و نقل و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی با جانمایی نقاط مربوطه بر روی نقشه به شرح ذیل با اکثریت آراء موافق(۷ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۲۱-۲
۱- به ازای هر ساعت در رینگ (۱) مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۱- به ازای هر ساعت در رینگ(۲) مبلغ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
تبصره ۱: بابت سقف تردد در هسته مرکزی به مدت دو ساعت و در صورت درخواست تمدید از سوی درخواست کننده نهایتاً به مدت یک ساعت بعد به صورت پیوسته قابل تمدید خواهد بود. ضمناً مجوز صادره برای هر خودرو در روز یکبار قابل تمدید می باشد.
تبصره۲: هرگونه اجازه ورود به محدوده هسته مرکزی شهر و خارج آن در زمان اوج ترافیک ممنوع است.
تذکر: این مصوبه به مدت شش ماه قابلیت اجرایی دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۵۹۴۵ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست ویکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۳٫۰۵۲٫۴۰۴٫۴۴۶٫۰۰۰ ریال(سه هزاروپنجاه و دو میلیارد و چهارصدو چهار میلیون و چهارصدو چهل و شش هزار ریال) با اکثریت آراء موافق(۱۰ رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.