مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصد و بیست و پنجمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/10/09 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 44762 مورخ 25/08/1398 موضوع جانمایی تصفیه خانه فاضلاب پردیسان در اراضی پشت نیروگاه حرارتی قم (جاده اراک- جنب ریل راه آهن) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 09/10/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه مقرر شد توافقات لازم جهت تخصیص استفاده از این پسآب از هم اکنون توسط شرکت آب و فاضلاب استان صورت گرفته و طی موافقت نامه ای مشابه توافق نامه فعلی خرید5/4 میلیون مترمکعب پسآب فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت سهامی آب منطقه ای قم مبحث خرید پسآب این تصفیه خانه بر مبنای قیمت توافق شده در قرار داد فعلی جمع بندی و تعیین تکلیف گردد، لذا شورای اسلامی شهر قم موافقت خود را با اجرای تصفیه خانه فاضلاب در محدوده مقرر در جنوب شهر قم با لحاظ تمهیدات فنی و زیست محیطی لازم و تضمین خرید پسآب تولیدی به شرح فوق الذکر اعلام می دارد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2-