مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصد و بیست و پنجمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۴۷۶۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ موضوع جانمایی تصفیه خانه فاضلاب پردیسان در اراضی پشت نیروگاه حرارتی قم (جاده اراک- جنب ریل راه آهن) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه مقرر شد توافقات لازم جهت تخصیص استفاده از این پسآب از هم اکنون توسط شرکت آب و فاضلاب استان صورت گرفته و طی موافقت نامه ای مشابه توافق نامه فعلی خرید۵/۴ میلیون مترمکعب پسآب فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت سهامی آب منطقه ای قم مبحث خرید پسآب این تصفیه خانه بر مبنای قیمت توافق شده در قرار داد فعلی جمع بندی و تعیین تکلیف گردد، لذا شورای اسلامی شهر قم موافقت خود را با اجرای تصفیه خانه فاضلاب در محدوده مقرر در جنوب شهر قم با لحاظ تمهیدات فنی و زیست محیطی لازم و تضمین خرید پسآب تولیدی به شرح فوق الذکر اعلام می دارد و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲-