مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و هفتم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۶۳۴۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تغییر نام بلوار زائر و یا تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر (عج) به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست و ششمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳ رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) مستند به قانون شوراهای اسلامی شهربه تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۷۰۶۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۹ (افزایش – تغییر – الحاق)شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصدو بیست و هفتمین جلسه رسمی و غیرعلنی روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.