مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و هفتم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/10/15 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 56346 مورخ 15/10/1398 موضوع اخذ مجوز تغيير نام بلوار زائر و يا تقاطع غير همسطح حضرت ولي عصر (عج) به نام سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 16/10/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(13 رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) مستند به قانون شوراهای اسلامی شهربه تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 57065 مورخ 19/10/1397 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٣٩9 (افزایش – تغییر – الحاق)شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدو بیست و هفتمین جلسه رسمي و غیرعلني روز دوشنبه مورخ 23/10/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.