مصوبات جلسه یکصدوبیست و نهمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و نهمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و سوم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو بیست و نهم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لايحه شماره ۵۷۸۷۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحيه دوم بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهري ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدو بیست و نهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه اصلاحیه دوم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۵۹٫۴۶۷٫۷۳۱٫۶۶۶ (پنجاه و نه میلیارد و چهارصدو شصت و هفت میلیون و هفتصدو سی و یک هزار و ششصدو شصت و شش) ریال با اکثریت آراء موافق به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لايحه شماره ۵۷۵۶۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز عوارض و تعرفه بهاي خدمات سال ١٣٩٩ سازمان زيباسازي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدو بیست و نهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی با اکثریت آراء موافق به پیوست چهار برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لايحه شماره ۵۹۳۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز پرداخت سه ميليارد ريال بابت كمك هاي شهرداري قم به مردم سيل زده استان سيستان و بلوچستان با قید دو فوریت ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف جهت تصويب نهايي در یکصدو بیست و نهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت ، پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.