برخی کانال های شهر به منظور هدایت روان آب ها تخریب شد
برخی کانال های شهر به منظور هدایت روان آب ها تخریب شد
سبحانی اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با شهرداران و معاونان خدمات شهری مناطق هشت گانه مقرر شد مشکلات موجود در هر یک از مناطق بررسی و در جلسه ای که به همین منظور در کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین برگزار خواهد شد، مطرح گردد و در صورت نیاز به ردیف بودجه در اصلاحیه بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفت شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم در بازدید میدانی از روند خدمت رسانی خالصانه نیروهای خدوم شهرداری در جهت حل مشکل سیلاب و روان آبهای سطح شهر اظهار داشت: با تبریک سال نو و آرزوی صحت وسلامتی برای مردم شهر مقدس قم، با شروع بارندگی از ساعت اولیه نیروهای مناطق شهرداری قم با توجه به پیش بینی های قبلی، اقدامات اولیه را مورد توجه قرار دادند.

وی ادامه داد: با شدت گرفت بارندگی و آب گرفتگی در معابر به دلیل حجم بالای بارش، در منطقه دو خیابان جواد الائمه، منطقه سه خیابان بافقی و میدان امام، منطقه شش بلوار حمزه و ورودی جعفریه، منطقه هشت کانال مربوط به شهرک دانشگاهی و در منطقه هفت زیرگذر غدیر دچار مشکلات آب گرفتگی و گاها ورود آب به منازل شهروندان بودیم.

سبحانی افزود: با شدت گرفتن بارندگی و افزایش سطح آب در خیابان امام و خیابان بافقی کانال های واقع در خیابان بافقی تخریب شد تا از ورود آب به منازل مردم جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهرمقدس قم با تاکید بر آمادگی کامل شهرداری قم در جهت حل مشکلات در کمترین زمان و متاسفانه عدم ورود سایر نهادهای متولی، اظهار داشت: حل مشکلات مردم اولویت اول مدیریت شهری است و نمود این مهم حضور مدیران شهری در کنار نیروهای عملیاتی تا پایان  کار و رفع موانع پیش بینی نشده است، اما بسیار خوب بود سایر نهادهای متولی در امر بحران نیز همدوش نیروهای خدوم شهرداری در این نیمه های شب و ایام ولحظاتی که همه  مابرای مبارزه با بیماری کرونا در خانه های خود به سر می بریم، بودند.

وی ادامه داد: با هماهنگی به عمل آمده با شهرداران و معاونان خدمات شهری مناطق هشت گانه مقرر شد مشکلات موجود در هر یک از مناطق بررسی و در جلسه ای که به همین منظور در کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین برگزار خواهد شد، مطرح گردد و در صورت نیاز به ردیف بودجه در اصلاحیه بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفت شود.