تکمیل سریع‌تر مترو مطالبه عمومی مردم است
تکمیل سریع‌تر مترو مطالبه عمومی مردم است
عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت فعلی قطار شهری قم، بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه به عنوان مطالبه‌ عمومی مردم تاکید کرد و اظهار داشت: با انتصاب مسئول جدید سازمان قطار شهری امید این می‌رود که روند کار سازمان منسجم‌تر پیش رود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، عبدالله جلالی در جلسه شورای سازمان قطار شهری و معارفه سرپرست جدید سازمان، با بیان اینکه سال گذشته براساس مصوبه مجلس هیات مدیره سازمان قطار شهری نمی توانست کار خود را همچون قبل ادامه دهد، اظهار کرد: با انتصاب مسئول جدید سازمان قطار شهری امید این می‌رود که روند کار سازمان منسجم‌تر پیش رود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اذعان به اینکه باید ارکانی چون هیات مدیره، شورا و مدیرعامل سازمان قطار شهری واحد دیده شود، تصریح کرد: هیات مدیره هم با توجه به جابجایی برخی مسئولان نیاز به ترمیم دارد.

جلالی با اشاره به وضعیت فعلی قطار شهری قم، بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه به عنوان مطالبه‌ عمومی مردم تاکید کرد.