بودجه شهرداری به‌صورت دقیق رصد می‌شود
بودجه شهرداری به‌صورت دقیق رصد می‌شود
مهندس سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم اظهار داشت: هر سه ماه یک‌بار به‌طور دقیق بودجه شهرداری در حوزه‌های مختلف رصد می‌شود و نظارت کاملی از سوی شورای اسلامی شهر قم بر روی بودجه‌ شهرداری به‌ویژه در بخش عمرانی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقم،مهندس سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم در بازدید اعضای شورای شهر از سازمان توسعه عمران شهرداری قم اظهار داشت: سازمان توسعه و عمران ازجمله سازمان‌هایی بوده که نشان داده با اعتماد به نیروهای شهرداری می‌توان بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها را به‌خوبی انجام داد.

سید مجتبی سبحانی خاطرنشان کرد: هر سه ماه یک‌بار به‌طور دقیق بودجه شهرداری در حوزه‌های مختلف رصد می‌شود و نظارت کاملی از سوی شورای اسلامی شهر قم بر روی بودجه‌ شهرداری به‌ویژه در بخش عمرانی وجود دارد.

وی یادآور شد: در روز نیمه شعبان، اعضای شورای اسلامی شهر قم، از پروژه‌های عمرانی شهر بازدید کردند تا در جریان اقدامات و پیشرفت فیزیکی و زمان‌بندی اجرای آن قرار گیرند.