لزوم تشکیل شورای مشورتی جوانان برای تبیین فرهنگ شهدا
لزوم تشکیل شورای مشورتی جوانان برای تبیین فرهنگ شهدا
جلالی بر لزوم تشکیل شورای مشورتی جوانان برای تبیین فرهنگ شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: نسل جوان عموما در دوران دفاع مقدس نبودند و جنگ را ندیدند و باید بستری فراهم شود تا از دیدگاه و نظر آنها دفاع مقدس به نمایش درآید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم، با تاکید بر اینکه مجموعه شورای شهر و شهرداری هرچه در توان داشته باشند در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه انجام می‌دهند اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های جامعه و فرهنگ ایثار و شهادت خانواده شهدا هستند که بعضا اکثر مادران و پدران شهدا به رحمت خدا رفته‌اند اما باید از این ظرفیت هرچه که می‌توان استفاده کرد.
وی تشکیل گروه‌های مشورتی خانواده شهدا را مورد تاکید قرار داد و افزود: تفکرات و خواسته‌های این خانواده‌ها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاثیر بسزایی دارد.
رئیس شورای شهر قم بیان کرد: همچنین تشکیل شورای مشورتی جوانان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نسل جوان عموما در دوران دفاع مقدس نبودند و جنگ را ندیدند و باید بستری فراهم شود تا از دیدگاه و نظر آنها دفاع مقدس به نمایش درآید.
وی اقدامات شورای شهر در حفظ یاد شهدا را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از معابر و کوچه‌های شهر به نام شهدا نامگذاری شده است.