مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و دومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- با عنایت به طرح شورا مثبوت به شماره ۱۰۰۰۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ موضوع بسته حمایتی اقدامات شهرداری قم در خصوص مبارزه با شیوع بیماری کرونا به منظور ایجاد حس امنیت روانی و اجتماعی شهروندان وکارکنان و مشارکت شهرداری قم در افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی ، طرح موصوف در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و مقرر شد شهرداری قم نسبت به اجرای موارد زیر به عنوان بسته حمایتی شهرداری قم اقدامات لازم را معمول و در صورت نیاز لایحه مربوطه تنظیم و به شورای اسلامی شهر ارائه گردد :
متن طرح شورا :
با توجه شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن در بخش های مختلف زندگی مردم از جمله کسبه و کارکنان
۱- تهیه ملزومات بهداشتی شامل ماسک ، دستکش و مواد شوینده جهت کارگران خدمات شهری شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد (کارگران پسماند ، فضای سبز و رفت و روب ) به صورت اهدای مستقیم و بدون لحاظ در محاسبات صورت وضعیت پیمانکاران مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال.
۲- بخشودگی هزینه تدفین در قطعه عمومی تا پایان اردیبهشت ۹۹ جهت اموات انتقالی از بیمارستانها بعلت ابتلای به بیماری حاد تنفسی کرونا و مشکوک به کرونا فوت نموده اند.
۳- پرداخت معادل حقوق و مزایای پرداختی به شاغلین بخش تغسیل و تدفین و رانندگان آمبولانس در قالب کمک ماده ۱۷ اسفند و فروردین ماه
۴- بخشودگی اجاره کیوسک ها ، دکه ها و پارکینگ های عمومی و اماکن تفریحی و ورزشی در اسفند و فروردین

۲- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۰۸ مورخ ۰۱/۱۱/۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصدو سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری قم از حیث منابع و مصارف به میزان ۳۰٫۸۱۹٫۰۷۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ریال (سی میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و هفتاد و دو هزار و چهارصد و نود هزار ریال ) به پیوست یک نسخه کتابچه بودجه شهرداری قم مشتمل بر یکصد و چهل و هفت برگ و بیست تبصره ممهور به مهر شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۳- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان آرامستانها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۴- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۹ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰۲ ریال (یکصد و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۵- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۸ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان کشتارگاه صنعتی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۷۱۸/۳۲۶/۸۱ ریال (هشتاد و یک میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هیجده هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید .

۶- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۹۸۱۹ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان اتوبوسرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۶۵ ریال (چهارصدوشصت و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۷- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۹۰۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان میادین میوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال (چهارصد و ده میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۸- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۱ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان پایانه ها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال (هفتاد و دو میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۹- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۹۸۱۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان تاکسیرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۷/۵۵ ریال (پنجاه و پنج میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

۱۰- عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴/۲/۱/۹۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۵ ریال (دویست و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.